Huy Dũng Mobile

无障碍插件用户量: 1大小: 98.24KiB版本: v 1.8.2更新时间: 2021-12-21
用户量:1大小:98.24KiB版本:v 1.8.2更新时间:2021-12-21

Tìm kiếm và sửa chữa nhanh từ Huy Dũng Mobile

Huy Dũng Mobile 的使用方法详解,最全面的教程


Huy Dũng Mobile 描述:

用户数:1

分类:无障碍插件

扩展大小:98.24 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 1.8.2


Huy Dũng Mobile 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Huy Dũng Mobile 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Huy Dũng Mobile插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Huy Dũng Mobile插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Công cụ Giúp tìm kiếm và mua sắm, sửa chữa nhanh từ Huy Dũng Mobile. Nếu bạn đang lâng tăng không biết làm sao để sửa các thiết bị di động, laptop của mình, macbook, phụ kiện, màn hình v.v thì đây là cách thức nhanh phù hợp cho bạn. Với tool này thì đây là cách giải quyết đơn giản và nhanh chóng với việc chèn từ khóa vào và tìm kiếm, chỉ với vài thao tác đã giúp bạn tiết kiệm thời gian nhanh chóng, dễ dàng. Cách sử dụng ứng dụng: B1: Click vào icon của ứng dụng B2: Nhập từ khóa tìm kiếm B3: Xem kết quả. Với các tính năng của ứng dụng như sau: - Tìm kiếm bất kỳ sản phẩm nào từ Huy Dũng Mobile - Ứng dụng giúp dễ dàng chia sẻ các kiến thức về điện tử đặc biệt là về sửa chữa. - Truy cập nhanh chóng và dễ dàng Liên hệ và góp ý để phát triển ứng dụng tại: -Địa chỉ: 237/64 Trần Văn Đang F11 Quận 3 -Email: dungtran@giobrand.vn -Số điện thoại: 0985161718 #huydungmobile #suachuadienthoai

相关应用

Boost reading and writing confidence across all types of content and devices, in class, at work, and at home!
Shows everyone in a Google Meet - Thanks to Chris Gamble!
360 Internet Protection
音量放大器 - 增压器插件,可以增大音量X5
Adkill是一款Chrome浏览器中可以屏蔽多种网络广告的谷歌浏览器插件。
适用于任何网站的黑暗主题。关爱眼睛,就使用 Dark Reader 进行日常浏览。
Userscript support for Chromium based browsers like Opera and Chrome.
轻轻点击,即可为您朗读页面上的文本。(现正支援超过 40 种以上语言)
黑暗的主题套装 - 保护您的眼睛与热门网站暗模式
back top top
back top top