500kuser Extension

无障碍插件用户量: 1大小: 532KiB版本: v 1.21更新时间: 2022-01-13
用户量:1大小:532KiB版本:v 1.21更新时间:2022-01-13

The application for use with 500kuser. Use for 500kuser page

500kuser Extension 的使用方法详解,最全面的教程


500kuser Extension 描述:

用户数:1

分类:无障碍插件

扩展大小:532 KiB

最后更新时间:2022-01-13

版本:v 1.21


500kuser Extension 插件简介:

这是来自Chrome商店的 500kuser Extension 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


500kuser Extension插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


500kuser Extension插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Ứng dụng tiện ích 500kuser là công cụ hỗ trợ cho hệ thống 500kuser.com. Một hệ thống sử dụng để tăng tương tác của người dùng với nhau, dùng để trao đổi lượt tương tác giữa mọi người thông qua 1 trình giám sát đảm bảo minh bạch trong việc trao đổi với nhau. Chức năng của tiện ích 500kuser: - Sử dụng để có thể click sâu, click 3 lớp cho các trang web, giảm tỉ lệ thoát trang - Click vào các backlink trong bài viết. - View trang web từ 5 phút trở lên, đảm bảo lượt truy cập cho người đăng link - Tự động đóng các tab đã đủ điều kiện view. Tác dụng của hệ thống: - Tự động click các link trong bài đăng của người dùng, tử động kiếm điểm ổn định. - Giảm alexa. - Tăng lượt view các clip trên các trang mạng xã hội. - Giảm tỉ lệ thoát trang. New update: version: 1.21 - Hotfix lỗi tự động xoá node đang trong trạng thái view. - THêm chức năng xem được các trang đang được mở. - Thêm chức năng click vào extension page để focus vào tab đang được mở.

相关应用

Boost reading and writing confidence across all types of content and devices, in class, at work, and at home!
Shows everyone in a Google Meet - Thanks to Chris Gamble!
360 Internet Protection
音量放大器 - 增压器插件,可以增大音量X5
Adkill是一款Chrome浏览器中可以屏蔽多种网络广告的谷歌浏览器插件。
适用于任何网站的黑暗主题。关爱眼睛,就使用 Dark Reader 进行日常浏览。
Userscript support for Chromium based browsers like Opera and Chrome.
轻轻点击,即可为您朗读页面上的文本。(现正支援超过 40 种以上语言)
黑暗的主题套装 - 保护您的眼睛与热门网站暗模式
back top top
back top top