Tính điểm IUH下载
无障碍插件发布者: nguyenthanhson162001

Tiện ích giúp cho sinh viên IUH có thể Nhập mới hoặc Chỉnh sửa các cột điểm TK, GK, TH hoặc Cuối kì để giả định kết quả cuối kỳ

应用大小:
8.36 MiB
版本:
v 2.1.0
用户量:
114
下载次数:
2
更新时间:
2021-12-21
评分:
5.0

插件简介

Tính điểm IUH插件是一款用于 Chrome商店的浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。本站提供Tính điểm IUHChrome插件v 2.1.0版本的下载。

插件安装流程

(1)点击下载按钮,关注“宝藏姬”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。

(2)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(3) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(4) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(5) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,完成安装

免责声明

本站是专业的Chrome插件下载网站,内容整理自网络,所提供内容仅供学习使用,请勿做非法用途,不得以任何方式利用本网站提供内容直接或间接从事违反中国法律法规,以及社会公德的行为。若本站内容涉嫌侵犯他人知识产权或其他合法权益的内容,请及时联系立即删除;本站尊重并保护所有用户的个人隐私权。

下载地址

全部评论

相关应用

Boost reading and writing confidence across all types of content and devices, in class, at work, and at home!
Shows everyone in a Google Meet - Thanks to Chris Gamble!
360 Internet Protection
音量放大器 - 增压器插件,可以增大音量X5
Adkill是一款Chrome浏览器中可以屏蔽多种网络广告的谷歌浏览器插件。
适用于任何网站的黑暗主题。关爱眼睛,就使用 Dark Reader 进行日常浏览。
Userscript support for Chromium based browsers like Opera and Chrome.
轻轻点击,即可为您朗读页面上的文本。(现正支援超过 40 种以上语言)
黑暗的主题套装 - 保护您的眼睛与热门网站暗模式
back top top
back top top