Chiasenhac Download Plugin

无障碍插件大小: 1.04MiB版本: v 2.4.1更新时间: 2021-12-21
大小:1.04MiB版本:v 2.4.1更新时间:2021-12-21

Tool download nhanh album chất lượng cao trên trang chiasenhac.vn

Chiasenhac Download Plugin 的使用方法详解,最全面的教程


Chiasenhac Download Plugin 描述:

用户数:2000

分类:无障碍插件

扩展大小:1.04 MiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 2.4.1


Chiasenhac Download Plugin 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Chiasenhac Download Plugin 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Chiasenhac Download Plugin插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Chiasenhac Download Plugin插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Tiện ích tải bài lẻ hoặc toàn bộ album một cách nhanh chóng chỉ với một nút bấm trên trang Chiasenhac.vn. Sau chọn chất lượng bạn muốn, tiện ích sẽ tự động tải lần lượt tất cả các bài hát và gộp lại thành một file nén duy nhất để dễ dàng tải về máy tính của bạn. Không cần mất thời gian và công sức tải từng bài nữa! CÁCH SỬ DỤNG 1. Cài đặt extension này trên trình duyệt Google Chrome 2. Vào trang chiasenhac.vn như bình thường 3. Các nút download cho bài hát và album sẽ tự động hiện ra khi nghe một bài hát hoặc album nào đó. 4. Click nút "Tải nhanh bài này" hoặc "Tải nhanh cả Playlist", chờ trình duyệt download xong rồi chọn thư mục muốn lưu trên máy tính của mình. Xong! [English] This extension helps to quickly download an individual song or the entire album on Chiasenhac.vn with just one click. After you select the quality, it will automatically download every single song then compress them all into a single Zip file for you to download easily. Quite handy! HOW TO USE 1. Add this extension to your browser 2. Visit chiasenhac.vn 3. Download Song and Download Playlist buttons should show up 4. Click download button and wait for it to finish downloading and zipping process, choose the folder to save that file on your computer.

相关应用

Shows everyone in a Google Meet - Thanks to Chris Gamble!
360 Internet Protection
音量放大器 - 增压器插件,可以增大音量X5
Adkill是一款Chrome浏览器中可以屏蔽多种网络广告的谷歌浏览器插件。
适用于任何网站的黑暗主题。关爱眼睛,就使用 Dark Reader 进行日常浏览。
Userscript support for Chromium based browsers like Opera and Chrome.
黑暗的主题套装 - 保护您的眼睛与热门网站暗模式
네이버 동영상 서비스 이용을 위한 확장 프로그램
安装和使用!没有复杂的选项页,广告列表管理。 Adstop块媒体广告,视频广告,弹出窗口,欺诈和恶意软件的网站。
back top top
back top top