DeepView

无障碍插件用户量: 11大小: 7.38MiB版本: v 4.1更新时间: 2021-12-21
用户量:11大小:7.38MiB版本:v 4.1更新时间:2021-12-21

DeepView là tiện ích giúp xem video trên facebook và nhận thưởng mỗi ngày

DeepView 的使用方法详解,最全面的教程


DeepView 描述:

用户数:11

分类:无障碍插件

扩展大小:7.38 MiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 4.1


DeepView 插件简介:

这是来自Chrome商店的 DeepView 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


DeepView插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


DeepView插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
DeepView 1.0 là ứng dụng trò chơi hoá quảng cáo dưới hình thức xem video được thưởng. Trong đó người dùng có thể xem chi tiết, đoán nội dung quảng cáo để được thưởng, tham gia phát hành quảng cáo đã được duyệt hoặc trở thành nhà quảng cáo. Hệ thống hoạt động dựa trên cơ chế khuyến khích bằng điểm thưởng có thể quy đổi thành hiện vật hoặc mua bán giữa các người dùng với nhau trên qua sàn giao dịch. DeepView 1.0 được phát hành bởi đội ngũ nhân sự có nhiều kinh nghiệm của Five Fishes Holdings. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ contact@pandend.com hoặc số đt: +84.779 611 553

相关应用

Boost reading and writing confidence across all types of content and devices, in class, at work, and at home!
Shows everyone in a Google Meet - Thanks to Chris Gamble!
360 Internet Protection
音量放大器 - 增压器插件,可以增大音量X5
Adkill是一款Chrome浏览器中可以屏蔽多种网络广告的谷歌浏览器插件。
适用于任何网站的黑暗主题。关爱眼睛,就使用 Dark Reader 进行日常浏览。
Userscript support for Chromium based browsers like Opera and Chrome.
轻轻点击,即可为您朗读页面上的文本。(现正支援超过 40 种以上语言)
黑暗的主题套装 - 保护您的眼睛与热门网站暗模式
back top top
back top top