mailnhanh

无障碍插件用户量: 9大小: 1.19MiB版本: v 1.0.2更新时间: 2021-06-21
用户量:9大小:1.19MiB版本:v 1.0.2更新时间:2021-06-21

MailNhanh là công cụ hỗ trợ tích hợp cho gmail, giúp bạn khai thác danh sách khách hàng một cách hiệu quả nhất mà không cần tốn…

mailnhanh 的使用方法详解,最全面的教程


mailnhanh 描述:

用户数:9

分类:未知分类

扩展大小:1.19M

最后更新时间:2021-06-21

版本:v 1.0.2


mailnhanh 插件简介:

这是来自Chrome商店的 mailnhanh 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


mailnhanh插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


mailnhanh插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
MailNhanh là công cụ hỗ trợ tích hợp cho gmail, giúp bạn khai thác danh sách khách hàng một cách hiệu quả nhất mà không cần tốn quá nhiều thời gian để soạn email. * Gửi email thông qua gmail không yêu cầu thông tin email, mật khẩu của người dùng. * Gửi email theo từng chiến dịch marketing đến hàng ngàn địa chỉ email của khách hàng. * Cho phép người sử dụng có thể tải các mẫu email, thông tin dự án từ các nhà phân phối. * Dễ dàng quản lý các chiến dịch marketing dưới dạng dữ liệu excel. * Gửi email cá nhân hóa dựa theo các cột trong file excel như danh xưng, tên, địa chỉ email... * Cho phép xem số lần mở cũng như thời gian email được mở. * Cung cấp nhiều mẫu email và công cụ kéo thả để có thể sửa hoặc tạo mẫu email phù hợp với nhiều thiết bị(phone, laptop, ipad) Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhập những tính năng mới cho Mailnhanh, bạn có thể theo dõi chúng tôi để nhận được thông tin mới nhất qua: Website: https://mailnhanh.com Twitter: https://twitter.com/MailNhanh Facebook: https://www.facebook.com/groups/1176233796064707/

相关应用

Shows everyone in a Google Meet - Thanks to Chris Gamble!
360 Internet Protection
音量放大器 - 增压器插件,可以增大音量X5
Adkill是一款Chrome浏览器中可以屏蔽多种网络广告的谷歌浏览器插件。
适用于任何网站的黑暗主题。关爱眼睛,就使用 Dark Reader 进行日常浏览。
Userscript support for Chromium based browsers like Opera and Chrome.
黑暗的主题套装 - 保护您的眼睛与热门网站暗模式
네이버 동영상 서비스 이용을 위한 확장 프로그램
安装和使用!没有复杂的选项页,广告列表管理。 Adstop块媒体广告,视频广告,弹出窗口,欺诈和恶意软件的网站。
back top top
back top top