Goal123

博客插件大小: 39.93KiB版本: v 0.0.1更新时间: 2021-12-21
大小:39.93KiB版本:v 0.0.1更新时间:2021-12-21

Thông tin về thể thao bóng đá, các bàn thắng đẹp nhất

Goal123 的使用方法详解,最全面的教程


Goal123 描述:

用户数:1

分类:博客插件

扩展大小:39.93 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 0.0.1


Goal123 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Goal123 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Goal123插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Goal123插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Website được đông đảo anh em đánh giá là một website thể thao bóng đá cập nhật các bàn thắng đẹp đỉnh cao, chuyên nghiệp. Mời quý vị theo dõi và cập nhật nhiều thông tin trên website này.

相关应用

Descargar Play Store para PC. Disfruta de la tienda de aplicaciones con todas sus apps y juegos en el ordenador.

New XKit

博客插件
2021-12-214.5
A fork of XKit, the extension framework for Tumblr.
iBis Paint X - Run on Windows/macOS
Replaces Y/N & other variables in Reader Insert/second person fics with words of your choice.
Download Kinemaster For PC, create and edit awesome videos for your project.
Jiotvforpcdownload is a Live streaming TV application in India to watch live IPL cricket and TV shows.Use our Guide to use the app
Podcastle converts text news/articles to a podcast, with very natural human speech using machine learning.
Need simple session management? Several users on the same Chrome? FreshStart is a simple cross browser session manager.
Capture HTML5 videos in your browser and turn them into GIF animations.
back top top
back top top