Viet Nam TV

谷歌App插件用户量: 4078大小: 0.84MiB版本: v 2.28.6.13更新时间: 2013-06-28
用户量:4078大小:0.84MiB版本:v 2.28.6.13更新时间:2013-06-28

Việt Nam TV - Xem các kênh truyền hình trực tuyến.

Viet Nam TV 的使用方法详解,最全面的教程


Viet Nam TV 描述:

用户数:4078

分类:谷歌App插件

扩展大小:0.84M

最后更新时间:2013-06-28

版本:v 2.28.6.13


Viet Nam TV 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Viet Nam TV 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Viet Nam TV插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Viet Nam TV插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Xem các kênh truyền hình miễn phí. bao gồm các kênh truyền hình địa phương từ Bắc vào Nam, các kênh truyền hình Cáp - KTS, các kênh thể thao. Luôn luôn cập nhật kênh mới, tránh tình trạng kênh TV bị die link. -------------------------------------- Phiên bản 2.28.6.13 bao gồm 95 kênh. -------------------------------------- Nó hoàn toàn miễn phí, nếu bạn nhận thấy thông tin này hữu ích hãy giới thiệu cho bạn bè, người thân. Các vấn đề về quyền riêng tư! -------------------------------------- - Chúng tôi KHÔNG lưu thông tin đăng nhập Google của bạn (và do vậy bạn cần phải được đăng nhập vào tài khoản Google của mình) - chúng tôi KHÔNG gửi bất kỳ dữ liệu nào đến máy chủ của bất kỳ bên thứ ba nào. - nếu bạn thích sản phẩm này, vui lòng cho điểm bằng số ngôi sao :) - Liên hệ và thông báo lỗi với chúng tôi qua fanpage trên Facebook - chúng tôi rất vui được đọc và trả lời các nhận xét của bạn.

相关应用

Store, search, and share a lifetime of photos
Zoom Cloud Meetings for Chrome
Quickly capture what's on your mind and share those thoughts with friends and family.
一个适用于Chrome OS和Chrome浏览器的文本编辑器。

Docs

谷歌App插件
2017-10-124.3
Create and edit documents
打造简洁时尚的黑色chrome浏览器主题
Create shapes and diagrams
Create online forms and surveys
WeVideo makes video editing easy for everyone and accessible from anywhere.
back top top
back top top