haiphongorder.com - LOGO
 • haiphongorder.com
 • 用户数:384
 • 最后更新时间:2019年07月04日
 • 分类:购物
 • 扩展大小:85.93KiB
 • 版本:2.5
 • Chrome store
 • 分享

Tiện ích đặt hàng trực tiếp trên Taobao.com, 1688.com,...
1) Cho phép khách hàng chọn hàng trực quan trên website thương mại nước ngoài.
2) Quản lý tự động và tự gom hàng cùng shop (cùng người bán), giao diện giỏ hàng thân thiện bằng tiếng Việt
3) Cho phép khách hàng quản lý đơn hàng tài chính trực tuyến tại bất cứ đâu.
4) Cập nhật tình trạng mua hàng cho khách hàng, kiểm tra tình trạng hàng trực tuyến 24/7.

Website: www.order.nhanh.re - www.haiphongorder.com
查看更多
 • 下载
 • 如何离线安装?
 • Chrome store
 • 分享

 • 发表评论
  0/500
  为防止恶意评论请使用第三方登录
  最新评论
  当前没有评论,赶紧评论抢占沙发
  close
  qr-code

  为打击盗链困扰,本站已启用公众号验证
  微信扫码关注左侧公众号,回复“插件”二字获得验证码,验证码5分钟内全站有效。

  正在验证...
  验证成功 网络错误,请重试