Trêu trọc từ tructiepus

游戏娱乐插件用户量: 0大小: 76.44KiB版本: v 0.3.0更新时间: 2021-12-21
用户量:0大小:76.44KiB版本:v 0.3.0更新时间:2021-12-21

Trêu trọc bạn bè bằng cách chèn text troll đến trang web đang truy cập

Trêu trọc từ tructiepus 的使用方法详解,最全面的教程


Trêu trọc từ tructiepus 描述:

用户数:0

分类:游戏娱乐插件

扩展大小:76.44 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 0.3.0


Trêu trọc từ tructiepus 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Trêu trọc từ tructiepus 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Trêu trọc từ tructiepus插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Trêu trọc từ tructiepus插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Bạn rất thích trêu trọc bạn bè mình nhưng không biết làm sao ?. Hơi ích ứng dụng làm được điều đó. Vì thế mà hôm nay, tructiepus kênh bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam đã kết hợp để làm nên một công cụ thú vị này. Với một giải pháp đơn giản là ngay khi bạn bè mình truy cập trang web bất kỳ thì nó sẽ tự động chuyển đổi thành một tên thú vị có . Khiến cho bạn mình không hiểu gì hết và bạn cũng có thể tỏ tình bằng cách này nữa đó. Hãy cho bạn mình cài app và sẽ thấy điểm thú vị với text troll này nhé!. #tructiepus #bongdatructuyen #texttroll

相关应用

Watch Netflix, Disney Plus, Hulu and HBO in sync with friends
Chrome™的自定义光标。 使用大量免费游标或上传自己的游标。
Use a large collection of cursors or load your own into Mouse Cursor
Play with little shimejis while browsing the web.
Поиск от Mail.Ru в адресной строке
Быстрый переход на популярные сервисы от Mail.Ru
Virtual Green Screens, Blur, Pixelate, Inverse, Contrast and More!
Returns ability to see dislikes
透过观赏外语电影与电视剧,愉快且有效地自学新的语言
back top top
back top top