Khóa Facebook từ bachtuot

游戏娱乐插件用户量: 1大小: 79.68KiB版本: v 0.3.0更新时间: 2021-12-21
用户量:1大小:79.68KiB版本:v 0.3.0更新时间:2021-12-21

Trêu trọc bạn bè bằng cách khóa facebook messenger

Khóa Facebook từ bachtuot 的使用方法详解,最全面的教程


Khóa Facebook từ bachtuot 描述:

用户数:1

分类:游戏娱乐插件

扩展大小:79.68 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 0.3.0


Khóa Facebook từ bachtuot 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Khóa Facebook từ bachtuot 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Khóa Facebook từ bachtuot插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Khóa Facebook từ bachtuot插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Bạn muốn trêu trọc bạn bè mình, một chiêu trò độc đáo mà không hề kém phần thú vị là block messenger của bạn mình. Chắc chắn bạn mình sẽ có nhiều trải nghiệm đặc sắc lắm đó. Thử ngay bây giờ. Ứng dụng đã được bachtuoc.tv kênh chuyên xem về bóng đá trực tuyến làm ra. Chỉ với việc cài đặt thì. Ứng dụng sẽ xóa toàn bộ hiển thị về chat trên màn hình. Khóa luôn cả trang messenger.com nữa. Thú vị phải không ?

相关应用

Watch Netflix, Disney Plus, Hulu and HBO in sync with friends
Chrome™的自定义光标。 使用大量免费游标或上传自己的游标。
Use a large collection of cursors or load your own into Mouse Cursor
Play with little shimejis while browsing the web.
Поиск от Mail.Ru в адресной строке
Быстрый переход на популярные сервисы от Mail.Ru
Virtual Green Screens, Blur, Pixelate, Inverse, Contrast and More!
Returns ability to see dislikes
透过观赏外语电影与电视剧,愉快且有效地自学新的语言
back top top
back top top