Thiệp Cưới Đẹp - Thiệp Xinh

照片插件大小: 39.98KiB版本: v 0.0.1更新时间: 2021-12-21
大小:39.98KiB版本:v 0.0.1更新时间:2021-12-21

Cung cấp kho hình ảnh thiệp cưới đẹp, chất lượng cao, các mẫu đang là xu hướng thiệp cưới hiện nay trên thị trường

Thiệp Cưới Đẹp - Thiệp Xinh 的使用方法详解,最全面的教程


Thiệp Cưới Đẹp - Thiệp Xinh 描述:

用户数:6

分类:照片插件

扩展大小:39.98 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 0.0.1


Thiệp Cưới Đẹp - Thiệp Xinh 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Thiệp Cưới Đẹp - Thiệp Xinh 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Thiệp Cưới Đẹp - Thiệp Xinh插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Thiệp Cưới Đẹp - Thiệp Xinh插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Bạn đang cần tìm kiếm những mẫu thiệp cưới đẹp nhất để chuẩn bị cho đám cưới của mình? Bạn là nhà thiết kế thiệp cưới cần ý tưởng độc đáo để thiết kế thiệp cưới? Bạn là cửa hàng in thiệp cưới và cần phôi thiệp để có thể kinh doanh? Hoặc: Bạn kinh doanh thiệp cưới và cần những hình ảnh thiệp cưới đẹp, có độ phân giải cao để quảng cáo nhưng không có điều kiện để chụp ảnh? Thiệp Xinh cung cấp đầy đủ các hình ảnh, các mẫu thiệp cưới đẹp giúp bạn giải quyết các vấn đề trên. Tính năng, đặc điểm: • Hình ảnh thiệp cưới đẹp nhất, mới nhất • Ảnh chất lượng cao

相关应用

Browse and download images on the web
Take selfies with your camera using over 80 free fun effects. Save photos to your computer, or share online.
Enlarge thumbnails on mouse over. Works on many sites (Facebook, Twitter, Flickr, Reddit, Amazon, Tumblr, etc).
找出当前页面的所有图片,提供按分辨率、链接等筛选图片,做一个简单好用的下载图片扩展!

Imagus

照片插件
2021-12-214.5
Enlarge thumbnails, and show images/videos from links with a mouse hover.
PicMonkey's photo editing and design tools help you create dazzling images that will wow your social sphere and boost your business.
Create amazing art from photos
The most powerful photo editing tool on Chrome. Works offline.
Customize your Netflix™ profile pictures.
back top top
back top top