Voz Living 插件

Voz Living

用户数 : 8814

最后更新时间 : 2020-01-13

分类 : 生产工具

扩展大小 : 1013KiB

版本 : 3.20.8

#3.20.6 fix wide screen styling

Privacy Policy https://goo.gl/PNFUmn (Vietnamese version in the description below)

VOZ F17 Utility
Discussion: http://vozforums.com/showthread.php?t=2846050
Features: https://github.com/voz-living/chrome-extension-react/wiki/Voz-Living-Features
Source: https://github.com/voz-living/chrome-extension-react
Vấn đề bảo mật và dữ liệu người dùng: https://github.com/voz-living/chrome-extension-react/wiki/V-v-D%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-d%C3%B9ng

Thông báo khi được trích dẫn
Theo dõi tất cả các thớt được subscribe
Hiển thị số bài viết mới từ lần xem gần nhất
Tự động nhận biết link
Tự động hiển thị hình ảnh, video youtube từ link
Xóa redirect
Dùng emo dễ hơn với full list emo kế bên khung soạn thảo

Firefox addons: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/voz-living/
查看更多
下载 如何离线安装? Chrome store
最新评论
更多评论
没有更多了
qr-code

为打击盗链困扰,本站已启用公众号验证
微信扫码关注上方公众号,回复“插件”二字获得验证码,验证码5分钟内全站有效。

无法下载
正在验证...
验证成功
下载遇到问题?请添加QQ群:398095333