EGANY Tools

生产工具插件用户量: 523大小: 3.27MiB版本: v 1.8.1更新时间: 2021-09-04
用户量:523大小:3.27MiB版本:v 1.8.1更新时间:2021-09-04

EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị website trên các nền tảng Haravan, Sapo và Shopify

EGANY Tools 的使用方法详解,最全面的教程


EGANY Tools 描述:

用户数:523

分类:生产工具插件

扩展大小:3.27M

最后更新时间:2021-09-04

版本:v 1.8.1


EGANY Tools 插件简介:

这是来自Chrome商店的 EGANY Tools 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


EGANY Tools插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


EGANY Tools插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Các tính năng nổi bật hiện có: 1. Chỉnh sửa nội dung mô tả của Sản Phẩm và Bài Viết trực tiếp ngoài giao diện người dùng, mà không cần truy cập vào trang quản trị (Xem hướng dẫn https://egany.com/blogs/egany-tools/huong-dan-su-dung-egany-tools) 2. Thêm / Xoá / Sửa trường thông tin bổ sung (MetaField) cho loại dữ liệu Sản Phẩm (product) và Khách Hàng (customer) - Loại dữ liệu Con Số - Loại dữ liệu Văn Bản (có trình chỉnh sửa và format dữ liệu trực tiếp) - Loại dữ liệu Ngày Tháng (updating) 3. Thêm và xoá tag hàng loạt vào sản phẩm, khách hàng chỉ trong 1 click chuột 4. Thiết lập vị trí hiển thị các addon của EGANY. 5. Hiển thị danh sách các app của EGANY 6. Chỉnh sửa trực tiếp các Sales Page của EGANY .. và những tính năng khác đang chờ cập nhật từ phản hồi của người dùng... Lưu ý: - Click vào biểu tượng của tiện ích mở rộng này để sử dụng!

相关应用

The world's most popular userscript manager
浏览网页时可轻松查看翻译版本。由Google翻译小组提供。
正版idm下载器正式登陆扩展迷商店。Download files with Internet Download Manager
阻止 YouTube™ 广告、弹出窗口并抵御恶意软件!
一款无与伦比的广告拦截扩展,用以对抗各式广告与弹窗。可以拦截 Facebook、YouTube 和其它所有网站的广告。
一款高效的网络请求过滤工具,占用极低的内存和 CPU。
在YouTube、Facebook、Twitch和其他你喜爱的网站上拦截广告和弹窗。
LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.
迅雷下载支持
back top top
back top top