Sotel.vn

生产工具插件用户量: 2000大小: 0.13MiB版本: v 0.1更新时间: 2019-08-05
用户量:2000大小:0.13MiB版本:v 0.1更新时间:2019-08-05

Sotel.vn Ứng dụng tìm kiếm khách hàng tiềm năng!

Sotel.vn 的使用方法详解,最全面的教程


Sotel.vn 描述:

用户数:2000

分类:生产工具插件

扩展大小:0.13M

最后更新时间:2019-08-05

版本:v 0.1


Sotel.vn 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Sotel.vn 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Sotel.vn插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Sotel.vn插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Sotel - Công cụ Lấy số điện thoại, tìm kiếm khách hàng tiềm năng MIỄN PHÍ - Lấy số điện thoại của Khách hàng trên mọi Group, Fanpage, Profile cả của mình lẫn đối thủ cạnh tranh và cả cộng đồng liên quan - Lấy số điện thoại của Khách hàng trên mọi comment, like, share - Lấy số điện thoại Khách hàng của mọi đối thủ cạnh tranh - Lấy số điện thoại của cả đối thủ trong cuộc sống (những người ve vãn chồng bạn, vợ bạn, người yêu của bạn trên FB) - Tỷ lệ thành công cao > 90% - Tra cứu tất cả mọi tương tác - Sử dụng dễ dàng, linh hoạt - Thông tin tra cứu cụ thể, đầy đủ - ... === - Đăng ký tài khoản sử dụng MIỄN PHÍ tại: https://sotel.vn/ và sau đó login tài khoản để sử dụng

相关应用

The world's most popular userscript manager
浏览网页时可轻松查看翻译版本。由Google翻译小组提供。
正版idm下载器正式登陆扩展迷商店。Download files with Internet Download Manager
阻止 YouTube™ 广告、弹出窗口并抵御恶意软件!
一款无与伦比的广告拦截扩展,用以对抗各式广告与弹窗。可以拦截 Facebook、YouTube 和其它所有网站的广告。
一款高效的网络请求过滤工具,占用极低的内存和 CPU。
在YouTube、Facebook、Twitch和其他你喜爱的网站上拦截广告和弹窗。
LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.
迅雷下载支持
back top top
back top top