ShopF1 - Getphone & Profile

生产工具插件大小: 0.13MiB版本: v 1.2.0更新时间: 2021-01-18
大小:0.13MiB版本:v 1.2.0更新时间:2021-01-18

Tiện ích hỗ trợ lấy số điện thoại khách hàng trên hệ thống ShopF1

ShopF1 - Getphone & Profile 的使用方法详解,最全面的教程


ShopF1 - Getphone & Profile 描述:

用户数:338

分类:生产工具插件

扩展大小:0.13M

最后更新时间:2021-01-18

版本:v 1.2.0


ShopF1 - Getphone & Profile 插件简介:

这是来自Chrome商店的 ShopF1 - Getphone & Profile 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


ShopF1 - Getphone & Profile插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


ShopF1 - Getphone & Profile插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Tiện ích hỗ trợ lấy số điện thoại khách hàng trên hệ thống ShopF1.net Tiện ích hỗ trợ lấy số điện thoại khách hàng trên hệ thống ShopF1. - Chức năng lấy UID khách hàng: Khi bạn truy cập vào màn hình hội thoại của website ShopF1 và chọn một cuộc hội thoại, tiện ích sẽ lấy liên kết của cuộc hội thoại đó trên Facebook, sau đó tự động truy cập vào liên kết đó để lấy được UID khách hàng. Từ UID khách hàng, hệ thống tiếp tục gọi tới API tìm số điện thoại của ShopF1 để trả về số điện thoại cho người dùng. - Chức năng lấy cookie và token của bạn: Khi truy cập vào đường dẫn lấy cookie và token, Extension sẽ tự động lấy cookie của người dùng và gửi lên hệ thống ShopF1. Sau đó ShopF1 sẽ trả về token cho người dùng. Liên hệ : 0834888008

相关应用

The world's most popular userscript manager
浏览网页时可轻松查看翻译版本。由Google翻译小组提供。
正版idm下载器正式登陆扩展迷商店。Download files with Internet Download Manager
阻止 YouTube™ 广告、弹出窗口并抵御恶意软件!
一款无与伦比的广告拦截扩展,用以对抗各式广告与弹窗。可以拦截 Facebook、YouTube 和其它所有网站的广告。
一款高效的网络请求过滤工具,占用极低的内存和 CPU。
在YouTube、Facebook、Twitch和其他你喜爱的网站上拦截广告和弹窗。
LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.
迅雷下载支持
back top top
back top top