Voz Next Page

生产工具插件大小: 52.44KiB版本: v 0.2更新时间: 2021-12-21
大小:52.44KiB版本:v 0.2更新时间:2021-12-21

Vozforums Next Page Widget by Ninh #ReeganExE

Voz Next Page 的使用方法详解,最全面的教程


Voz Next Page 描述:

用户数:6

分类:生产工具插件

扩展大小:52.44 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 0.2


Voz Next Page 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Voz Next Page 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Voz Next Page插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Voz Next Page插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
- Chuyển sang trang tiếp theo một cách đơn giản mà không cần phải mò số trang hay rê chuột vào nút > (next) bé tẹo teo. - Với ô di chuyển tiện dụng, bạn có thể kéo thả ô này ở vị trí mà bạn mong muốn. - Truy cập link trực tiếp mà không cần qua trang xác nhận. - Dùng phím mũi tên qua trái, phải để di chuyển đến comment trước hoặc kế tiếp. Dự án mã nguồn mở (Open Source). Đánh giá cao mọi ý kiến đóng góp và hỗ trợ từ các bạn: https://github.com/ReeganExE/voz-next

相关应用

The world's most popular userscript manager
浏览网页时可轻松查看翻译版本。由Google翻译小组提供。
正版idm下载器正式登陆扩展迷商店。Download files with Internet Download Manager
阻止 YouTube™ 广告、弹出窗口并抵御恶意软件!
一款无与伦比的广告拦截扩展,用以对抗各式广告与弹窗。可以拦截 Facebook、YouTube 和其它所有网站的广告。
一款高效的网络请求过滤工具,占用极低的内存和 CPU。
在YouTube、Facebook、Twitch和其他你喜爱的网站上拦截广告和弹窗。
LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.
迅雷下载支持
back top top
back top top