Kênh Tổng Hợp Tài Chính Việt Nam

搜索工具插件大小: 0.04MiB版本: v 0.0.1更新时间: 2021-03-03
大小:0.04MiB版本:v 0.0.1更新时间:2021-03-03

Giới thiệu các tổ chức tài chính uy tín tại Việt Nam

Kênh Tổng Hợp Tài Chính Việt Nam 的使用方法详解,最全面的教程


Kênh Tổng Hợp Tài Chính Việt Nam 描述:

用户数:3

分类:搜索工具插件

扩展大小:0.04M

最后更新时间:2021-03-03

版本:v 0.0.1


Kênh Tổng Hợp Tài Chính Việt Nam 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Kênh Tổng Hợp Tài Chính Việt Nam 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Kênh Tổng Hợp Tài Chính Việt Nam插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Kênh Tổng Hợp Tài Chính Việt Nam插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Fintech là gì? Là viết tắt của từ financial technology (công nghệ trong tài chính), fintech được sử dụng chung cho tất cả các công ty sử dụng internet, điện thoại di động, công nghệ điện toán đám mây và các phần mềm mã nguồn mở nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của hoạt động ngân hàng và đầu tư. Các công ty fintech được chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là các công ty phục vụ người tiêu dùng, cung cấp các công cụ kỹ thuật số để cải thiện cách các cá nhân vay mượn, quản lý tiền bạc, tài trợ vốn cho các startup. Nhóm còn lại là các công ty thuộc dạng “back-office” hỗ trợ công nghệ cho các định chế tài chính. Website: https://www.topvaytien.com Email: topvaytien@gmail.com

相关应用

Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Search Encrypt, a privacy-focused search engine.
可让您在浏览网页时查询学术文章。
View definitions easily as you browse the web.
This extension sets your search engine to Ecosia and customizes your new tab page so you can plant trees with every search.
Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Hide My Searches, a privacy-focused search engine.
Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Search Encrypt, a privacy-focused search engine.
Keyword search volume, cpc and competition for 15+ websites like Google™ Search Console, YouTube™, Amazon™ & more
Tells the Google Analytics JavaScript not to send information to Google Analytics.
Internet-Start will replace your current search and transform the results for your search query into convenient format.
back top top
back top top