SieuNhanh247 - Đặt hàng trung quốc

搜索工具插件用户量: 3大小: 64.77KiB版本: v 6.5.1更新时间: 2021-12-21
用户量:3大小:64.77KiB版本:v 6.5.1更新时间:2021-12-21

SieuNhanh247 - Công cụ hỗ trợ người dùng của Nhập Hàng Uy Tín đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

SieuNhanh247 - Đặt hàng trung quốc 的使用方法详解,最全面的教程


SieuNhanh247 - Đặt hàng trung quốc 描述:

用户数:3

分类:搜索工具插件

扩展大小:64.77 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 6.5.1


SieuNhanh247 - Đặt hàng trung quốc 插件简介:

这是来自Chrome商店的 SieuNhanh247 - Đặt hàng trung quốc 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


SieuNhanh247 - Đặt hàng trung quốc插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


SieuNhanh247 - Đặt hàng trung quốc插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Siêu Nhanh 247 - Công cụ hỗ trợ người dùng của Nhập Hàng Uy Tín đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com Với công cụ đặt hàng online của Siêu Order các bạn có thể dễ dàng mua hàng từ các website Taobao, 1688.com, Tmall.com và ship hàng từ Trung Quốc về Việt Nam Tính năng chính của công cụ: 1. Giỏ hàng xem trước: Bạn có thể xem nhanh các sản phẩm mà mình đã chọn mua. Chúng sẽ được tự động lưu giữ lại cho tới khi bạn chọn "Xóa tất cả" trong giao diện giỏ hàng. 2. Tỷ giá và giá chuyển đổi: Công cụ này sẽ cập nhật tỷ giá theo thời gian thực và dựa vào đó để quy đổi giá trị hàng hóa từ tiền Tệ ra tiền Việt. Giúp bạn dễ dàng theo dõi giá trị của sản phẩm một cách nhanh và chính xác nhất. 3. Thông tin đầy đủ, chính xác: Công cụ này sẽ lấy các dữ liệu trên trang Taobao, Tmall và 1688 mà bạn đang xem, sau đó dựa vào các thông tin về thuộc tính sản phẩm (màu sắc, kích thước..) mà bạn chọn, nó sẽ tự động cập nhật lại giá trị sản phẩm. Giúp bạn luôn thấy được thông tin đầy đủ, chính xác nhất. Ngoài ra, việc tạo đơn hàng từ công cụ này cũng giúp chúng tôi biết được chính xác sản phẩm mà bạn muốn mua, điều này giúp làm giảm thời gian đặt hàng đi rất nhiều. Mọi vấn đề liên quan đến công cụ và bảo mật hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết

相关应用

View definitions easily as you browse the web.
Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Search Encrypt, a privacy-focused search engine.
可让您在浏览网页时查询学术文章。
This extension sets your search engine to Ecosia and customizes your new tab page so you can plant trees with every search.
Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Hide My Searches, a privacy-focused search engine.
Keep your searches private by redirecting searches that may be tracked to Search Encrypt, a privacy-focused search engine.
Keyword search volume, cpc and competition for 15+ websites like Google™ Search Console, YouTube™, Amazon™ & more
Tells the Google Analytics JavaScript not to send information to Google Analytics.
查看基于用户体验给出的任何网站的声誉和安全信息。官方的Web of Trust Chrome扩展程序。
back top top
back top top