Công Cụ Đặt Hàng Của Nhập Hàng Taobao

购物插件用户量: 479大小: 0.45M版本: v 2.1更新时间: 2021-11-25
用户量:479大小:0.45M版本:v 2.1更新时间:2021-11-25
下载

Nhập Hàng Taobao cung cấp công cụ hỗ trợ bạn đặt hàng trực tuyến tại các website thương mại điện tử như 1688, TMALL, Taobao.

Công Cụ Đặt Hàng Của Nhập Hàng Taobao 的使用方法详解,最全面的教程


Công Cụ Đặt Hàng Của Nhập Hàng Taobao 描述:

用户数:479

分类:购物插件

扩展大小:0.45M

最后更新时间:2021-11-25

版本:v 2.1


Công Cụ Đặt Hàng Của Nhập Hàng Taobao 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Công Cụ Đặt Hàng Của Nhập Hàng Taobao 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Công Cụ Đặt Hàng Của Nhập Hàng Taobao插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Công Cụ Đặt Hàng Của Nhập Hàng Taobao插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Công cụ hỗ trợ đặt hàng trực tuyến của Nhập Hàng Taobao trình duyệt Chrome & Cờ rôm+ là công cụ hỗ trợ giúp khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến hàng triệu sản phẩm phong phú dễ dàng hơn từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ như: taobao.com, tmall.com và 1688.com. Hướng dẫn sử dụng: Công cụ hỗ trợ đặt hàng của Nhập Hàng Taobao từ các trang TAOBAO, ALIBABA, TMALL, 1688: Bước 1: Tải công cụ Bước 2: Đi tới link bạn cần đặt hàng: Taobao, 1688, Tmall Bước 3: sau khi đồng ý thêm hết hàng vào giỏ, bạn click vào chữ "về giỏ hàng" chọn kết đơn các shop cần đặt Screenshots: Hình 1: Trang chủ của Nhập Hàng Taobao. Hình 2: Hình ảnh chi tiết sản phẩm và công cụ đặt hàng. Hình 3: Hình ảnh cho vào giỏ hàng thành công bằng công cụ đặt hàng. Hình 4: Hình giỏ hàng sau khi đã được cho sản phẩm vào giỏ bằng công cụ đặt hàng.

相关标签

相关应用

Find the best prices, deals and discount coupons while shopping online with the price comparison and coupon extension by Avast.
Automatically find and apply coupon codes when you shop online!
Global Shopping and earn Cash Back - Only with Rung Rinh – The Best Cash Back Shopping Tool
Amazon's official browser extension. By installing you agree to the Conditions of Use at amazon.com/gp/BIT/TOU
Find the best prices, deals and discount coupons while shopping online with the price comparison and coupon extension by AVG.
Get coupon codes, loyalty rewards, and better offers from other sellers. By installing, you agree to the terms at wikibuy.com.
The best coupons and the most Cash Back. We do all the work. You just shop and save.
Check for better prices on Amazon while browsing ebay & other online stores
back top top
back top top