Dịch vụ đóng gói hàng hoá Đông Phú Tiên

购物插件大小: 103KiB版本: v 1.1.2更新时间: 2022-03-21
大小:103KiB版本:v 1.1.2更新时间:2022-03-21

Tính giá nhanh khi mua và đăng ký đóng gói hàng hóa

Dịch vụ đóng gói hàng hoá Đông Phú Tiên 的使用方法详解,最全面的教程


Dịch vụ đóng gói hàng hoá Đông Phú Tiên 描述:

用户数:0

分类:购物插件

扩展大小:103 KiB

最后更新时间:2022-03-21

版本:v 1.1.2


Dịch vụ đóng gói hàng hoá Đông Phú Tiên 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Dịch vụ đóng gói hàng hoá Đông Phú Tiên 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


Dịch vụ đóng gói hàng hoá Đông Phú Tiên插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


Dịch vụ đóng gói hàng hoá Đông Phú Tiên插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Vận chuyển đối với hàng hóa là nhu cầu thiết yếu của nhiều doanh nghiệp trong thời đại thương mại điện tử và logistic phát triển nhanh chóng như hiện nay. Tuy nhiên, việc dịch vụ đóng gói hàng hóa khi lưu chuyển đi xa đang là một vấn đề nan giải của nhiều doanh nghiệp khi nó đòi hỏi nhiều kỹ thuật hơn. Đối với hàng hóa hỏng hóc sẽ gây ra thiệt hại rất lớn cho công ty. Giải quyết cho nỗi lo đó, Đông Phú Tiên cung cấp tới quý khách công cụ hỗ trợ tính giá dịch vụ đóng gói sản phẩm an toàn của chúng tôi. Với các tính năng: Giúp tính toán giá cả theo số lượng khi sử dụng service của chúng tôi. Cách sử dụng ứng dụng: B1: Click vào icon ứng dụng B2: Chọn gói sử dụng và số lượng B3: Click vào nút tính toán Liên hệ và góp ý ứng dụng dịch vụ đóng gói hàng hóa tại: Địa chỉ: Trụ Sở: Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh. Văn Phòng: Khu Công Nghiệp Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 16409 Email: dongphutien@gmail.com Website: https://thunggopalletgo.com.vn/dich-vu-dong-goi-hang-hoa/

相关应用

Automatically find and apply coupon codes when you shop online!
在线购物时,通过 Avast 提供的价格比较和优惠券扩展功能,寻找最划算的价格、交易和优惠券。
Global Shopping and earn Cash Back - Only with Rung Rinh – The Best Cash Back Shopping Tool
亚马逊官方浏览器扩展, 现在安装即表示您同意使用条款 amazon.cn/aa/TOU
安全和个人购物
Get coupon codes, loyalty rewards, and better offers from other sellers. By installing, you agree to the terms at wikibuy.com.
The best coupons and the most Cash Back. We do all the work. You just shop and save.
在线购物时,通过 AVG 提供的价格比较和优惠券扩展功能,寻找最划算的价格、交易和优惠券。
Check for better prices on Amazon while browsing ebay & other online stores
back top top
back top top