Kiểm tra dữ liệu phát sinh TST.

Kiểm tra dữ liệu phát sinh TST.

用户数 : 92

最后更新时间 : 2019-03-18

分类 : 开发者工具

扩展大小 : 5.2MiB

版本 : 1.2.7

prev extension banner next extension banner
Cập nhật V 1.2.7 ngày 18/03/2019
-Cập nhật chức năng đối chiếu số tháng tham gia, số CMND với D03,D02.
=========================================
Cập nhật V 1.2.6 ngày 21/12/2018
-Cập nhật chức năng rà soát trùng trong phạm vi huyện.
=========================================
Cập nhật V 1.2.5 ngày 21/12/2018
-Lưu lại cấu hình cũ: bệnh viện, xã và tỉnh cấp.
=========================================
Cập nhật V 1.2.3 ngày 17/12/2018
-Bổ sung chức năng đối chiếu thông tin cấp thẻ với danh sách đề nghị của đơn vị (D02, D03), danh sách phê duyệt của Ủy ban.
=========================================
Cập nhật V 1.2.2 ngày 01/12/2018
-Cập nhật lại mã QL và một số lỗi mới theo nghị định 146.
-Sửa danh sách hiển thị lỗi.
-Thêm chức năng kiểm tra địa chỉ ấp, thôn.
-Cập nhật tính năng kiểm tra trùng Offline.
===========================================
-Kiểm tra trường thông tin bắt buộc.
-Họ tên, giới tính; ngày sinh 01/01.
-Giá trị từ: mặc định ngày 01 đầu tháng.
-Giá trị đến: HN, CN 31/12.
-Kiểm tra nơi KCB ban đầu: KCB ngoài tỉnh, không nằm trong danh mục BV.
-Đối tượng và mã vùng.
-Đối tượng và mã hưởng.
-Người giám hộ ( TE và đối tượng khác).
-GD,HS,SV: phương án phát sinh.
-Cảnh báo in lùi thẻ (trừ TE).
-Tuổi trẻ em, người cao tuổi, các đối tượng còn lại.
-Kiểm tra tuổi theo cấp: TH,THCS.THPT,SV:
  +HS cấp TH phải có tuổi từ: 6-12 tuổi (Cho ở lại, học trễ 1 năm).
  +HS cấp THCS phải có tuổi từ: 11-16 tuổi (Cho ở lại, học trễ 1 năm).
  +HS cấp THPT phải có tuổi từ: 15-19 tuổi (Cho ở lại, học trễ 1 năm).
  +Sinh viên phải có tuổi từ: 18-26 tuổi(Cho ở lại, học trễ 4 năm).
-Kiểm tra theo mã vùng: khác báo lỗi.
-Kiểm tra theo mã quyền lợi: khác báo lỗi.
-Kiểm tra theo mã phòng ban: có hoặc không.
-Kiểm tra theo mã BV: nằm trong danh sách báo lỗi.
-Kiểm tra theo địa chỉ xã: khác xã báo lỗi.
-Địa chỉ phải đủ 4 trường dữ liệu.
-Địa chỉ ấp thôn.
-Một số lỗi mặc định khác.
查看更多
下载 如何离线安装? Chrome store
最新评论
更多评论
没有更多了
qr-code

为打击盗链困扰,本站已启用公众号验证
微信扫码关注上方公众号,回复“插件”二字获得验证码,验证码5分钟内全站有效。

无法下载
正在验证...
验证成功
下载遇到问题?请添加QQ群:194738324