UnixCoin Auto

开发者工具插件用户量: 14大小: 39.68KiB版本: v 1.0更新时间: 2021-12-21
用户量:14大小:39.68KiB版本:v 1.0更新时间:2021-12-21

Extension support auto buy UNix Coin

UnixCoin Auto 的使用方法详解,最全面的教程


UnixCoin Auto 描述:

用户数:14

分类:开发者工具插件

扩展大小:39.68 KiB

最后更新时间:2021-12-21

版本:v 1.0


UnixCoin Auto 插件简介:

这是来自Chrome商店的 UnixCoin Auto 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。


UnixCoin Auto插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。


UnixCoin Auto插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件

(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面

(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”

(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,

完成安装如有其它安装问题,

请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:

https://www.extfans.com/installation/
Auto tool hỗ trợ cho việc mua UnixCoin. * Telegrame Hỗ trợ : https://t.me/ChoICO * Group FaceBook: https://www.facebook.com/groups/ChoICO/ 👉 Hướng dẫn sử dụng: 1. Trước giờ ICO khoảng 15p bạn nên đăng nhập trước tránh hiện tượng gần tới giờ quá tải không đăng nhập vào được. 2. Sau khi cài Tool và đăng nhập xong bạn chỉ việc vào link mua ICO của UnixCoin chờ cho tới giờ ICO. Sau khi đăng nhập xong khi gần tới gần giờ ICO khoảng còn 3 tới 5 phút tới giờ ICO bạn nên F5 1 lần để tránh tường lửa CloudFare giới hạn Tool Auto. 3. Khi thời gian đếm ngược gần về 0 bạn không cần F5 (Kể từ lúc này tuyệt đối không được F5). Tool Auto sẽ tự động lấy thông tin và điền số Coin tối đa bạn có thể mua. 4. Tool sẽ tự động click nút BUY cho bạn khi thời gian đếm về 0 và tự click lại cho đến khi Mua thành công. 5. Tool Auto sẽ tự động gửi thông tin MUA và tự gửi lại nếu Request đó bị lỗi. ==> Công việc chính của bạn là chờ hết giờ vào nhận Coin thôi. Thao tác chỉ tốn vài giây. Việc còn lại hãy để Auto làm hết cho bạn. 👉 Unix Coin hiện tại đang được mua với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong 1-2 giây đầu. Việc xử lý trong khoảng 30s tiếp theo. Nên việc mua thành công cũng có tỷ lệ nhất định. Tool không chắc chắn mua được 100% chỉ là tool hỗ trợ bạn mua được với tỷ lệ cao nhất có thể. Cám ơn các bạn đã quan tâm.

相关应用

브라우저에서 라온시큐어의 PC보안 기능을 사용하기 위한 확장 프로그램입니다.
Capture a screenshot of your current page in entirety and reliably—without requesting any extra permissions!
Расширение позволяет использовать КриптоПро ЭЦП Browser plug-in в браузере. Для работы требует установленного ЭЦП Browser plug-in.
Adds React debugging tools to the Chrome Developer Tools. Created from revision 82762bea5 on 3/10/2022.
Advanced Eyedropper, Color Picker, Gradient Generator and other colorful goodies
POSTMAN CHROME IS DEPRECATED DOWNLOAD THE UPDATED POSTMAN NATIVE APPS Postman Chrome is deprecated and is missing essential, new…
EditThisCookie是一个cookie管理器。您可以添加,删除,编辑,搜索,锁定和屏蔽cookies!
The Facebook Pixel Helper is a troubleshooting tool that helps you validate your pixel implementation.
Tag Assistant helps to troubleshoot installation of various Google tags including Google Analytics, Google Tag Manager and more.
back top top
back top top